Zpráva o činnosti Rakovnického ornitologického spolku Fénix

11.04.2010 11:17

 

 

Zpráva o činnosti

Rakovnického ornitologického spolku Fénix

za rok 2009

 

 

         Sdružení má k 31.12.2009 celkem 11 členů (2 noví členové v roce 2009) a 6  příznivců.

V loňském roce bylo pořádáno celkem 15  akcí pro veřejnost s účastí 142 osob v terénu a dalších odhadem 700 účastníků přednášek v rámci Dne Země v DDM Rakovník a cyklu přednášek pro školy během výstavy „Sáhni si na ptáka“  v novostrašeckém muzeu.

                  Celkem členové strávili v roce 2009 více než 4000 hodin v terénu          za účelem pozorování, mapování a ochrany ptáků.

         V únoru 2009 se podařilo zkušebně rozjet web ROS Fénix na doméně www.ros-fenix.webnode.cz , zatím se však nedaří obsah stránek rozšiřovat a aktualizovat.

 

 

 

 

1/ Výzkum a monitoring

 

-kroužkování na území bývalého okresu Rakovník - 198 ptáků, 24 druhů (zaměření na předmět ochrany v PO Křivoklátsko - 102 ex. lejsek bělokrký, dále např. krutihlav obecný,moták  pochop, skorec vodní , ťuhýk obecný), zajišťuje Stanislav Lepič.

 

-monitoring výra velkého v PO Křivoklátsko – 3 prokázaná,3 pravděpodobná a 11 možných hnízdění (63 lokalit mapováno, odhad populace v CHKO 15-30 p.). Zapojilo se 5 členů.

 

-zimní sčítání vodních ptáků Berounka,Ohře,Rakovnický potok, celkem 4547 ex. 25 druhů, nejpočetnější druhy -  kachna divoká, morčák velký a kormorán velký. Z méně běžných druhů např.  orel mořský (5ex.), volavka bílá (9 ex.), bukač velký (1ex.) a kachnice kaštanová (1ex.). Zapojilo se 8 členů.

 

-sčítání káně lesní na liniích o celkové délce 55km , 4 sčitatelé

 

-pokračuje monitoring vodních ploch Jesenicka,inventarizace ptáků PR Tankodrom,sledování příletů –sběr  fenologických dat

 

-skorec – pták roku 2009 – byl zaznamenám na celkem 8 lokalitách v hnízdní době

 

-monitoring kulíška (12 houk. samců) a sýce (5 houk. samců) v PO Křivoklátsko

 

-inventarizace chřástal polní – pouze 1-2 obsazené lokality ze 42 kontrolovaných.

 

-inventarizace PR Dubensko,Sv.Alžběta a NPR Vůznice v rámci CHKO Křivoklátsko

 

-jednotný program sčítání ptáků – celkem 7 linií, 4 sčitatelé

 

-monitoring včelojeda lesního –z 18 lokalit zjištěn na 10, hnízdění pravděpodobné nebo prokázané na 6ti místech.

 

-kontrola obsazenosti budek lejskem bělokrkým –ze 141 budek obsazeno 53, průměr mláďat na hnízdo 5, na Brdatce ve 4 budkách l.bělokrký již pátý rok za sebou, kontrola F s kroužkem,která byla před 12 měsíci (5/2008) kroužkována jako pull.  5km vzdušnou čarou.

 

-kontrola obsazenosti budek pro sovu pálenou – hnízdění zjištěno pouze na lokalitě Drozdov , z časových důvodů byla provedena kontrola pouze u 35% budek.

 

-monitoring luňáků – zjištěny pouze 2 možné hnízdní lokality l.červeného, l.hnědý v roce 2009 pravděpodobně nehnízdil.

Zaznamenáni táci na tahu a po hnízdění, celkově pokles po „vydařeném“ roce 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Ochrana ptáků a spolupráce s orgány státní správy

 

 

 

-pokusné políčko semenných plodin ponechané přes zimu (2ha)- slunečnice,proso, oves, čirok, pohanka, len - říjen –březen  výskyt více než 2000 jedinců ptáků.

 

-zimní přikrmování ptáků v několika obcích – 2000-2500 ptáků až 30ti druhů , zkrmeno více než 1 tuna  krmiva.

 

-ve spolupráci s Lesy ČR (LS Křivoklát) – ochrana doupných a odumřelých stromů, značení buků (84 ks)

-odstraňování náletů – cvičiště  záchranného praporu v Rakovníku

 

-vyvěšení a údržba budek Lesy ČR (cca 400 ks)

 

-výroba a vyvěšení 5ks budek pro hohola severního

 

-mapování rorýse v Rakovníku včetně elektronické  databáze, doporučení k ochraně hnízd v městě Rakovníku nebylo schváleno

-zadávání vybraných dat do národní databáze AOPK (NDOP) 

 

 

 

 

3/ Akce pro veřejnost a ornitologické exkurze

 

 

 

název:                                              ročník:                 počet účastníků:

Vltava Tour                                             13.                       14

Víkend na chatě Emilovna               12.                       16

Exkurze do PO ČR -Krušné hory   4.                        2

Andalusie a Extremadura                2.                         12

Vítání ptačího zpěvu                       13.                       22

Odchytová akce na Tankodromu     2.                         5

Doupovské hory                              8.                         3

Festival ptactva                               13.                       20

Jižní Morava podzimní                    1.                         8

Předvánoční Ohře                                    1.                         5

přednášky během Den Země a v muzeu N.Strašecí      cca    700  

        

 

4/ Publikační činnost

        

-Ornitologická pozorování 2009 (Fauna Bohemiae Sept.,vyjde 2010)

-Pozvánky na Vítání a EFP a publikace výsledků akcí (regionální periodika)

-Křivoklátsko - monitoring PO 2005-2007 – kapitola do připravované knihy,         vyjde v 2010

-Kalendář akcí sdružení pro rok 2009      

-Článek o hrdličce divoké (Columba )

-Článek o podzimním festivalu (Zpravodaj MěÚ Rakovník a Columba)

-Článek o výsledcích zimního sčítání vodních ptáků 2008/2009 (Fauna Bohemiae Sept.,vyjde 2010)

-Článek o výsledcích průzkumu chřástala polního na Křivoklátsku  (Columba)

-Článek o expedici Španělský ptáček 2009 (Fauna Bohemiae Sept.,vyjde 2010)

-Výroční zpráva o činnosti ROS za 2008 (Columba)

-Článek o ptactvu města Rakovníka (Věstník – muzejní spolek Rakovník)

 

 

 

 

         5/ Hospodaření v roce 2009

 

Příjmy za období 1.1. 2009 až 31.12.2009 ………………. 44.731 ,- Kč

Výdaje za období 1.1.2009 až 31.12.2009 ………………. 35.146 ,- Kč

 

Zůstatek na účtu k 31.12.2009 …………………………… 28.692 ,- Kč

 

 

 

za ROS Fénix o.s.

Milan Tichai

předseda sdružení

—————

Zpět


KontaktKarlovarská 280, 27001 Kněževes

608301387


 Fénix Vás zve....

Evropský festival ptactva - Ž A T E C  23.září 2017!!!

Tentokrát Vás zveme v rámci Evropského festivalu ptactva na oblast toku Ohře a příměstské prostředí královského města Žatce,

.

Srazíme se v sobotu 23.září v 8:30 - čas odjezdu autobusu z aut. nádraží v Žatci (linka Žatec -Kadaň). Vystoupíme v obci LIbočany a projdeme se po slepých ramench Ohře, přes zahradní kolonie a starými alejemi podél řeky, parkem, kde prohlédneme ptačí budky až zpět do centra města. 

Během vycházky návštěvníkům odhalíme tajemství ptačího života, budeme pozorovat vodní ptáky na řece a drobné pěvce chystající se na cestu na jih. Součástí bude i ukázka odchytu ptáků do sítí a jejich kroužkování, kontrola ptačích budek.

V případě vlhkého počasí je třeba obout holínky nebo aspoň trekovky, vlastní dalekohled výhodou a za chladného rána i něco pro zahřátí.

 

Po skončení vycházky je možnost přesunu na Kněžické rybníky za pozorrováním a poznáváním vodního ptactva a dravců.

 

Pořádá Rakovnický ornitologický spolek Fénix a Město Žatec

Prosíme zájemce, aby svou případnou účast potvrdili mailem nebo telefonicky

 

 Kontakt:  608301387 nebo ros.fenix@seznam.cz

 

 


Zajímavá pozorování

Strnad luční

1 zpív. ex. - Krty

—————

Bekasina otavní

1 ex. Velký rybník u Jesenice, první letošní pozorování

—————

Pěnice černohlavá

22.3.2014 - časný přílet, Heřmanov

—————

konipas bílý

29.12.2013 - Kněževes, přelet

—————

morčák velký, hvízdák eurasijský

2.11.2013, 24 ks močáka a 6 ks hvízdáka na Berounce pod jezem v Roztokách (Ra)

—————

kavka obecná

25.10.2013, přelet hejnka 23 ks, Rakovník - Bezděkov 

—————

špaček obecný

13.10.2013, přelet hejna cca 300ks u Bochova (okr.KV)

—————

budníček menší

10.10.2013, 1ks, zpíval na zahradě u fary, Rakovník

—————

bukač velký

Vinařský rybník - 5.10.2013 - účastníci EFP

—————

ořešník kropenatý

 19. - 21.9.2013, zahrada na Bezděkově, Rakovník, sběr lískových ořechů

 

—————


Odkazy

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES
Stanice v Kladně-Čabárně je již od roku 2001 součástí národní sítě záchranných stanic. Svou působností pokrývá území pověřených obcí Kladna, Slaného, Rakovníka, Kralup n. Vlt., Neratovic a Mělníka.www.volny.cz/zachr.stanice/

—————

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
  Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. www.birdlife.cz/ ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife...

—————

Zahrady hojnosti

www.zahradyhojnosti.cz/

—————


Náš tým

Tichai Milan

Předseda sdružení Telefon: +420 608 301 387 Email: milan.tichai@seznam.cz

—————

Radek Remar

Člen výboru Telefon: +042 605 748 526 Email: radekremar@seznam.cz

—————