Vracíme přírodu do zěmědělské pouště

Pomozte nám s výkupem zemědělských pozemků

 

Pěstujeme biopaliva, ale ničíme si vlastní půdu a krajinu….

Tato praxe nedává smysl a stává se neudržitelnou (udržitelná jen za cenu dotací, drastického poškozování půdy, spodních vod a všeho živého….

Změňme to!

 

Děkujeme za Váš dar v libovolné výši

Rakovnický ornitologický spolek Fénix, ros.fenix@seznam.cz, 608301387

Každých 20Kč umožní získání a obnovu 1 čtverečního metru divoké přírody bez

chemie, těžkézemědělské techniky bez eroze a splavování orné půdy

Sledujeme návrat fauny a flóry do zdevastovaných polí

Předejte tuto výzvu Vašim známým a přátelům

 

Vlastníte zemědělský pozemek a pravděpodobně jej pronajímáte  velkozemědělcům

Víte , co se s Vaší půdou děje?

Každým rokem ztrácí cenný humus, dostává nadměrná množství jedovatých látek

a stává se z ní bezcenná poušť….

Změňme to!

 

 

V ČR je průměrná rozloha pěstované plodiny až 12x větší než je průměr v Evropě

V ČR je až 4x větší rozloha pěstování řepky než je evropský průměr

Aplikuje se průměrně 2 kg jedovatých pesticidů na 1 ha půdy ročně

Na 50% území ČR je podzemnívodaznečištěnachemickýmilátkamipoužívanýmiv zemědělství

Způsobyobhospodařovánípůdyenormězvyšujíerozi a vznikpovodní a sucha

S Vašípomocídámeznovušancimizejícímmotýlům, hmyzu, ptákůmisavcům

anespočtulučníchkvětin, kterédřívenacházely v našíkrajiněsvůjdomov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÁ ADRESA :  ros.fenix@seznam.cz

AKTUÁLNÍ NABÍDKA - PTAČÍ BUDKY A KRMIVO PRO PTACTVO

 

Naše občanské sdružení nabízí na pro všechny příznivce ptáků dřevěné budky různých typů, krmítka a krmivo na zimní přikrmování (slunečnice, ovesné vločky). V případě zájmu kontaktujte M.Tichaie - tel. 608301387 nebo milan.tichai@seznam.cz

  Kdo jsme 

  • organizujeme výzkum ornitofauny na Rakovnicku.

  • spolupracujeme se správou CHKO Křivoklátsko, Českou společností ornitologickou, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Lesy ČR a.s. a dalšími subjekty při ochraně životního prostředí.

  • významným partnerem je Záchranná stanice AVES Kladno-Čabárna pro zraněné živočichy.

 


Co vám nabízíme

 

·    vycházky do přírody se zaměřením na ornitologii a poznávání ptáků  

    (Vítání ptačího zpěvu, Festival ptactva aj.)

·    přednášky a besedy o ptácích                                                                                                                        

·    pomoc při nálezu zraněných živočichů 

·    poskytování informací o přírodě Rakovnicka

·    pomoc a konzultaci při ochraně ptáků ve vašem okolí

·    exkurze do našich i zahraničních Ptačích oblastí (birdwatching) Fénix Vás zve....

Vítání ptačího zpěvu - Rakovník a Kladno !

Rakovnický ornitologický spolek za podpory Městyse Jesenice pořádá 5. ročník vycházky za poznáváním ptáků

 

Vycházka se uskuteční v neděli 16.června. Místo a čas budou ještě upřesněny.

Během vycházky budeme společně určovat ptáky podle zpěvu, zbarvení i chování, zkontrolujeme ptačí snůšky v umělých budkách. 

Vlastní dalekohled výhodou.

Kdo nestihne neděli, či nebude dostatečně ptáky nabažen, může přijít nakaouknout na Kněžické rybníky, kde budeme pořádat odcyhtovou akci v sobotu 15.června v ranních a dopoledních hodinách. Zájemci nechť se nahlásí předem an níže uvedený kontakt. Těšíme se na Vás.

 

 Kontakt:  608301387 nebo ros.fenix@seznam.cz

 

 


Zajímavá pozorování

Strnad luční

1 zpív. ex. - Krty

—————

Bekasina otavní

1 ex. Velký rybník u Jesenice, první letošní pozorování

—————

Pěnice černohlavá

22.3.2014 - časný přílet, Heřmanov

—————

konipas bílý

29.12.2013 - Kněževes, přelet

—————

morčák velký, hvízdák eurasijský

2.11.2013, 24 ks močáka a 6 ks hvízdáka na Berounce pod jezem v Roztokách (Ra)

—————

kavka obecná

25.10.2013, přelet hejnka 23 ks, Rakovník - Bezděkov 

—————

špaček obecný

13.10.2013, přelet hejna cca 300ks u Bochova (okr.KV)

—————

budníček menší

10.10.2013, 1ks, zpíval na zahradě u fary, Rakovník

—————

bukač velký

Vinařský rybník - 5.10.2013 - účastníci EFP

—————

ořešník kropenatý

 19. - 21.9.2013, zahrada na Bezděkově, Rakovník, sběr lískových ořechů

 

—————


Odkazy

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES
Stanice v Kladně-Čabárně je již od roku 2001 součástí národní sítě záchranných stanic. Svou působností pokrývá území pověřených obcí Kladna, Slaného, Rakovníka, Kralup n. Vlt., Neratovic a Mělníka.www.volny.cz/zachr.stanice/

—————

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
  Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. www.birdlife.cz/ ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife...

—————

Zahrady hojnosti

www.zahradyhojnosti.cz/

—————


Náš tým

Tichai Milan

Předseda sdružení Telefon: +420 608 301 387 Email: milan.tichai@seznam.cz

—————

Radek Remar

Člen výboru Telefon: +042 605 748 526 Email: radekremar@seznam.cz

—————
KontaktKarlovarská 280, 27001 Kněževes

608301387


Novinky

Spolupráce a činnost spolku za podpory Města Rakovníka za rok 2018

03.02.2019 07:19
Spolupráce Města Rakovníka s Rakovnickým ornitologickým spolkem Fénix v roce 2018 – Veřejná...

—————

Data pro budoucí atlas ptáků Křivoklátska

03.02.2019 07:17
Mapování hnízdního rozšíření ptáků na území CHKO Křivoklátsko   Během čtyřletého mapování...

—————

Kalendář akcí ROS Fénix 2019

03.02.2019 07:13
Rakovnický ornitologický spolek FÉNIX KALENDÁŘ  AKCÍ ...

—————

Děkujeme dárcům!!!

16.12.2017 18:04
Všem dárcům touto cestou děkujeme za jejich příspěvky na nový projekt výkupu zemědělských...

—————

Zimní sčítání vodních ptáků se blíží

16.12.2017 17:57
Ahoj všem, tak už začínáme neuvěřitelnou 26. sezónu sčítání vodní havěti na Berounce, Ohři a...

—————


 Znak sdružení (autor Leoš Huml)