Dudek chocholatý se vrací na Rakovnicko?

10.01.2009 15:21

Dudek chocholatý se vrací na Rakovnicko?

 

V kapse mi zvoní telefon, je sobota půl osmé ráno, doba, kdy mi obvykle telefon v kapse nedrnčí.

„Na Dubensku jsou dudci, to musíš vidět...“ zní mi na druhém konci hlas až neuvěřitelně. Chvíli jsem sdělení  nechtěl uvěřit, ale vzhledem k tomu, že Anna Fuchsová ptačí hlasy perfektně zná a jelikož jsme společně za dudky do jejich pravidelných hnízdišť v Maďarsku nebo ve Španělsku jezdili, mě bylo jasné, že si nevymýšlí.  To bylo koncem května a od té doby se nám podařilo daleko slyšitelné „pupupu“ dudků  zaslechnout  v okolí Rakovníka ještě na dalších čtyřech místech.  Po opakovaných návštěvách „podezřelých“  lokalit se nám dokonce podařilo zmapovat i hnízdění – první od roku 1994.

V té době jsme již považovali tento druh ze Středních Čech jako vyhynulý – vymizelý.

Dudek chocholatý je pták velikosti drozda, ale s pestrobarevným černo-bílo-rezavým zbarvením, dlouhým zobákem a vztyčitelnou chocholkou. Kontrast vyniká především v těžkopádném třepotavém letu. Tento druh potřebuje otevřenou krajinu s nízkou intenzitou zemědělství, k hnízdění pak prostorné dutiny ve starých ovocných stromech. Obého však v Evropě ubývá ,navíc je to potravní specialista a tak se jeho počty v posledním století snížily až na méně než 5% původních stavů.

V Čechách hnízdí dnes jen vyjímečně, několik desítek párů se udrželo na Jižní Moravě, o to víc jsme byli letošním „přívalem“ zaskočeni.  Ptáci k nám přilétají koncem dubna  a začátkem července, kdy jsou již rodinky vyvedeny a začínají se toulat po okolí, většinou do konce prázdnin mizí zpět na zimoviště.

Zatím je předčasné hodnotit letošní invazi jako nový trend, navíc zatím nebyl z jiných částí Čech kolegy ornitology potvrzen podobný výskyt. Dudkům mohlo letos i vyhovovat teplé a suché jaro,

Počkáme s i na příští sezónu, zda k nám opět tyto překrásní opeřenci zavítají.

Pozorné čtenáře bychom rádi požádali o spolupráci při mapování výskytu dudka chochlatého,

Pokud jste jej letos někde v okolí bydliště pozorovali nebo slyšeli, kontaktujte nás na níže uvedeném tel. čísle.

 

Za Rakovnický ornitologický spolek Fénix

Milan Tichai

Tel. 608301387

—————

Zpět


KontaktKarlovarská 280, 27001 Kněževes

608301387


 Fénix Vás zve....

Vítání ptačího zpěvu - Rakovník a Kladno !

Rakovnický ornitologický spolek za podpory Městyse Jesenice pořádá 5. ročník vycházky za poznáváním ptáků

 

Vycházka se uskuteční v neděli 16.června. Místo a čas budou ještě upřesněny.

Během vycházky budeme společně určovat ptáky podle zpěvu, zbarvení i chování, zkontrolujeme ptačí snůšky v umělých budkách. 

Vlastní dalekohled výhodou.

Kdo nestihne neděli, či nebude dostatečně ptáky nabažen, může přijít nakaouknout na Kněžické rybníky, kde budeme pořádat odcyhtovou akci v sobotu 15.června v ranních a dopoledních hodinách. Zájemci nechť se nahlásí předem an níže uvedený kontakt. Těšíme se na Vás.

 

 Kontakt:  608301387 nebo ros.fenix@seznam.cz

 

 


Zajímavá pozorování

Strnad luční

1 zpív. ex. - Krty

—————

Bekasina otavní

1 ex. Velký rybník u Jesenice, první letošní pozorování

—————

Pěnice černohlavá

22.3.2014 - časný přílet, Heřmanov

—————

konipas bílý

29.12.2013 - Kněževes, přelet

—————

morčák velký, hvízdák eurasijský

2.11.2013, 24 ks močáka a 6 ks hvízdáka na Berounce pod jezem v Roztokách (Ra)

—————

kavka obecná

25.10.2013, přelet hejnka 23 ks, Rakovník - Bezděkov 

—————

špaček obecný

13.10.2013, přelet hejna cca 300ks u Bochova (okr.KV)

—————

budníček menší

10.10.2013, 1ks, zpíval na zahradě u fary, Rakovník

—————

bukač velký

Vinařský rybník - 5.10.2013 - účastníci EFP

—————

ořešník kropenatý

 19. - 21.9.2013, zahrada na Bezděkově, Rakovník, sběr lískových ořechů

 

—————


Odkazy

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES
Stanice v Kladně-Čabárně je již od roku 2001 součástí národní sítě záchranných stanic. Svou působností pokrývá území pověřených obcí Kladna, Slaného, Rakovníka, Kralup n. Vlt., Neratovic a Mělníka.www.volny.cz/zachr.stanice/

—————

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
  Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. www.birdlife.cz/ ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife...

—————

Zahrady hojnosti

www.zahradyhojnosti.cz/

—————


Náš tým

Tichai Milan

Předseda sdružení Telefon: +420 608 301 387 Email: milan.tichai@seznam.cz

—————

Radek Remar

Člen výboru Telefon: +042 605 748 526 Email: radekremar@seznam.cz

—————