Zpráva o činnosti Rakovnického ornitologického spolku Fénix za rok 2008

01.02.2009 14:37

 

Zpráva o činnosti Rakovnického ornitologického spolku Fénix za rok 2008

 

Úvod –sdružení má k 31.12.2008 celkem 9 členů a 11 příznivců.

V loňském roce jsme pořádali nebo spolupořádali celkem 11 akcí pro veřejnost s účastí 142 osob.

 

 

1/výzkum a monitoring

-kroužkování na území býv. okresu Rakovník

-monitoring výra velkého v PO Křivoklátsko

-zimní sčítání vodních ptáků Berounka,Ohře,Rakovnický potok

-sčítání káně lesní na liniích

-celoroční monitoring vodních ploch Jesenicka

-inventarizace ptáků PR Tankodrom

-sledování příletů – fenologická data

-inventarizace PR Dubensko,Sv.Alžběta a NPR Vůznice

-jednotný program sčítání ptáků

-sledování populace ťuhýka obecného

-monitoring včelojeda lesního

-kontrola obsazenosti budek lejskem bělokrkým

-kontrola obsazenosti budek pro sovu pálenou

 

2/ochrana ptáků a spolupráce s orgány státní správy

-pokusné políčko semenných plodin ponechané přes zimu (2ha)

-zimní přikrmování ptáků v několika obcích

-Lesy ČR – ochrana doupných a odumřelých stromů, značení buků

-podklady pro přípravu vyhlášení NP Křivoklátsko

-odstraňování náletů – cvičiště  záchranného praporu v Rakovníku

-hloubení a obnova tůní –PR Tankodrom

-vyvěšení a údržba budek Lesy ČR

-výroba,vyvěšení a údržba ptačích budek v Rakovníku – MěÚ

-stížnost na zásah v mokřadu nad Tyršovým koupalištěm

-výroba a instalace krmítka do farní zahrady v Rakovníku

- městští holubi – vyjádření a nabídka na monitoring

-Plán péče o PR Tankodrom pro roky 2008-2017

 

 

 

 

 

 

3/akce pro veřejnost a ornitologické exkurze

 

 

29.-30.3. – Emilovna – Karlova Ves, akce pro členy a příznivce                    10lidí

20.4. –       Den Země – Rakovník, akce pro veřejnost                             8lidí

26.4.           Novodomská rašeliniště, výlet pro členy a příznivce            6lidí

3.5. -          Vítání ptačího zpěvu – Rakovník, akce pro veřejnost         24lidí

4.5. –         Vítání ptačího zpěvu – Kladno, akce pro veřejnost                         20lidí

17.5. –       Den parků – pro CHKO Křivoklátsko, akce pro veřejnost    15lidí

18.-24.5. – Polsko 08 – akce pro členy a příznivce, 8 účastníků                       8lidí

31.5-1.6. – Branovská Vrata – Branov, akce pro členy a příznivce                  6lidí

19-22.9. – Severofríské ostrovy                                                                        7lidí

3. a 4.10.- EFP                                                                                31lidí

říjen            Dívčice                                                                                  8lidí

 

 

                  

4/publikační činnost

         -vydání barevné informační skládačky o ROS

         -ornitologická pozorování do FBS 2007, 2008

         -článek o PR Tankodrom pro Ochranu přírody

-článek o IBA Křivoklátsko do Ptačího světa

         -pozvánky na Vítání a EFP a publikace výsledků akcí

-článek o ROSu do Zpravodaje OŽP

-kalendář akcí sdružení pro rok 2008      

-výzva „hledá se“ o výskytu dudka na Rakovnicku

 

 

 

 

 

 

23.ledna 2009

za ROS Fénix o.s.

Milan Tichai

—————

Zpět


KontaktKarlovarská 280, 27001 Kněževes

608301387


 Fénix Vás zve....

Vítání ptačího zpěvu - Rakovník a Kladno !

Rakovnický ornitologický spolek za podpory Městyse Jesenice pořádá 5. ročník vycházky za poznáváním ptáků

 

Vycházka se uskuteční v neděli 16.června. Místo a čas budou ještě upřesněny.

Během vycházky budeme společně určovat ptáky podle zpěvu, zbarvení i chování, zkontrolujeme ptačí snůšky v umělých budkách. 

Vlastní dalekohled výhodou.

Kdo nestihne neděli, či nebude dostatečně ptáky nabažen, může přijít nakaouknout na Kněžické rybníky, kde budeme pořádat odcyhtovou akci v sobotu 15.června v ranních a dopoledních hodinách. Zájemci nechť se nahlásí předem an níže uvedený kontakt. Těšíme se na Vás.

 

 Kontakt:  608301387 nebo ros.fenix@seznam.cz

 

 


Zajímavá pozorování

Strnad luční

1 zpív. ex. - Krty

—————

Bekasina otavní

1 ex. Velký rybník u Jesenice, první letošní pozorování

—————

Pěnice černohlavá

22.3.2014 - časný přílet, Heřmanov

—————

konipas bílý

29.12.2013 - Kněževes, přelet

—————

morčák velký, hvízdák eurasijský

2.11.2013, 24 ks močáka a 6 ks hvízdáka na Berounce pod jezem v Roztokách (Ra)

—————

kavka obecná

25.10.2013, přelet hejnka 23 ks, Rakovník - Bezděkov 

—————

špaček obecný

13.10.2013, přelet hejna cca 300ks u Bochova (okr.KV)

—————

budníček menší

10.10.2013, 1ks, zpíval na zahradě u fary, Rakovník

—————

bukač velký

Vinařský rybník - 5.10.2013 - účastníci EFP

—————

ořešník kropenatý

 19. - 21.9.2013, zahrada na Bezděkově, Rakovník, sběr lískových ořechů

 

—————


Odkazy

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES
Stanice v Kladně-Čabárně je již od roku 2001 součástí národní sítě záchranných stanic. Svou působností pokrývá území pověřených obcí Kladna, Slaného, Rakovníka, Kralup n. Vlt., Neratovic a Mělníka.www.volny.cz/zachr.stanice/

—————

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
  Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. www.birdlife.cz/ ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife...

—————

Zahrady hojnosti

www.zahradyhojnosti.cz/

—————


Náš tým

Tichai Milan

Předseda sdružení Telefon: +420 608 301 387 Email: milan.tichai@seznam.cz

—————

Radek Remar

Člen výboru Telefon: +042 605 748 526 Email: radekremar@seznam.cz

—————