Kalendář akcí 2011

21.12.2010 18:52

 

Rakovnický ornitologický spolek FÉNIX o.s.

 

KALENDÁŘ  AKCÍ                         2011

 

 

 

 

 

1.

 

Termín                  2.1.2011

 

Název                    Zimující vodní ptáci na Vltavě v Praze

Program                                návštěva zimoviště ptáků na Vltavě, trasa 5 km

Místo                     Pha Troja – Sedlec (pořádá ROS Fénix společně s V.Součkem), 8:30 žel. st. Pha-Bubeneč

 

2.           

Termín                  19.2.2011

 

Název                    Ptačí oblast Nechranická vodní nádrž

Program                pozorování na shromaždišti vodních ptáků na nádrži a na řece Ohři v Kadani

Místo                     Žatecko - Kadaň

 

3.                           

 

Termín                  16.-17.4.2011

 

Název                    Chata Branovská vrata

Program                                víkendová výzkumná akce zaměřená na potvrzení výskytu jeřábka, strakapouda bělohřbetého a některých dravců. Večer sovy, sluky. Nebude chybět svíčková na Křivoklátě J

Místo                     Ptačí oblast a CHKO Křivoklátsko

 

4.

 

Termín                  30.4.2011

 

Název                    XIV. Vítání ptačího zpěvu na Rakovnicku

Program                                vycházka za ptačím zpěvem jeho poznáváním, novou naučnou stezkou, odchyt a kroužkování ptáků, podle zájmu po vycházce přesun na jesenické rybníky – pozorování vodních ptáků

Místo                     PR Tankodrom a Jesenické rybníky, sraz na parkovišti u kasáren v Rakovníku v 6:30

 

5.                           

 

Termín                  2.-10.5.2011

 

Název                    Za ptáky, termály, dobrotami a všelijakými dalšími krásami Banátu a jižního Maďarska

Program                                dle dohody účastníků (přibližně 1 den Maďarsko, 7 dní rumunský Banát), případně rozdělení do dvou skupin  s různými programy…

Místo                     Maďarsko, Rumunsko,

6.

 

Termín                  4.-5.6.2011

 

Název                    Chata Branovská vrata

Program                                včelojed lesní, kontroly budek pro lejsky ,kroužkování, lovy na dudka, vlhy J a jiné fatamorgány

Místo                     Ptačí oblast Křivoklátsko

 

7.

 

Termín                  18.6.2011

 

Název                    Ptačí oblast Žehuňský rybník (nebo vodní plochy a výsypky na Ústecku-Mostecku)

Program                                výběr lokality dle dohody případných zájemců  (koná se při účasti min. 4 zájemců)

 

                                

 

8.

 

Termín                  25.6.2011

 

Název                    Mapování evropsky významných lokalit – vodních ploch v okolí Bochova (KV)

 

Program                                monitoring ptáků na třech maloplošných vodních plochách na Karlovarsku    

__________________________________________________________________________________________

 

9.

 

Termín                  1.10.2011

 

Název                    Světový festival ptactva

Program                                sčítání ptáků na tahu, vycházka

 

Místo                     bude upřesněno – někde na Křivoklátsku- posílejte tipy !       

 

 

 

 

 

 

 

Máte zájem zapojit se do odborných programů monitoringu ptáků a činnosti patronátní skupiny na území Ptačí oblasti Křivoklátsko? Vítejte mezi nás!!!

 

KONTAKTY:     r.o.s.os@seznam.cz , tel. 737271755

—————

Zpět


KontaktKarlovarská 280, 27001 Kněževes

608301387


 Fénix Vás zve....

Vítání ptačího zpěvu - Rakovník a Kladno !

Rakovnický ornitologický spolek za podpory Městyse Jesenice pořádá 5. ročník vycházky za poznáváním ptáků

 

Vycházka se uskuteční v neděli 16.června. Místo a čas budou ještě upřesněny.

Během vycházky budeme společně určovat ptáky podle zpěvu, zbarvení i chování, zkontrolujeme ptačí snůšky v umělých budkách. 

Vlastní dalekohled výhodou.

Kdo nestihne neděli, či nebude dostatečně ptáky nabažen, může přijít nakaouknout na Kněžické rybníky, kde budeme pořádat odcyhtovou akci v sobotu 15.června v ranních a dopoledních hodinách. Zájemci nechť se nahlásí předem an níže uvedený kontakt. Těšíme se na Vás.

 

 Kontakt:  608301387 nebo ros.fenix@seznam.cz

 

 


Zajímavá pozorování

Strnad luční

1 zpív. ex. - Krty

—————

Bekasina otavní

1 ex. Velký rybník u Jesenice, první letošní pozorování

—————

Pěnice černohlavá

22.3.2014 - časný přílet, Heřmanov

—————

konipas bílý

29.12.2013 - Kněževes, přelet

—————

morčák velký, hvízdák eurasijský

2.11.2013, 24 ks močáka a 6 ks hvízdáka na Berounce pod jezem v Roztokách (Ra)

—————

kavka obecná

25.10.2013, přelet hejnka 23 ks, Rakovník - Bezděkov 

—————

špaček obecný

13.10.2013, přelet hejna cca 300ks u Bochova (okr.KV)

—————

budníček menší

10.10.2013, 1ks, zpíval na zahradě u fary, Rakovník

—————

bukač velký

Vinařský rybník - 5.10.2013 - účastníci EFP

—————

ořešník kropenatý

 19. - 21.9.2013, zahrada na Bezděkově, Rakovník, sběr lískových ořechů

 

—————


Odkazy

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES
Stanice v Kladně-Čabárně je již od roku 2001 součástí národní sítě záchranných stanic. Svou působností pokrývá území pověřených obcí Kladna, Slaného, Rakovníka, Kralup n. Vlt., Neratovic a Mělníka.www.volny.cz/zachr.stanice/

—————

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
  Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. www.birdlife.cz/ ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife...

—————

Zahrady hojnosti

www.zahradyhojnosti.cz/

—————


Náš tým

Tichai Milan

Předseda sdružení Telefon: +420 608 301 387 Email: milan.tichai@seznam.cz

—————

Radek Remar

Člen výboru Telefon: +042 605 748 526 Email: radekremar@seznam.cz

—————