Zpráva o činnosti Rakovnického ornitologického spolku Fénix

11.04.2010 11:17

 

 

Zpráva o činnosti

Rakovnického ornitologického spolku Fénix

za rok 2009

 

 

         Sdružení má k 31.12.2009 celkem 11 členů (2 noví členové v roce 2009) a 6  příznivců.

V loňském roce bylo pořádáno celkem 15  akcí pro veřejnost s účastí 142 osob v terénu a dalších odhadem 700 účastníků přednášek v rámci Dne Země v DDM Rakovník a cyklu přednášek pro školy během výstavy „Sáhni si na ptáka“  v novostrašeckém muzeu.

                  Celkem členové strávili v roce 2009 více než 4000 hodin v terénu          za účelem pozorování, mapování a ochrany ptáků.

         V únoru 2009 se podařilo zkušebně rozjet web ROS Fénix na doméně www.ros-fenix.webnode.cz , zatím se však nedaří obsah stránek rozšiřovat a aktualizovat.

 

 

 

 

1/ Výzkum a monitoring

 

-kroužkování na území bývalého okresu Rakovník - 198 ptáků, 24 druhů (zaměření na předmět ochrany v PO Křivoklátsko - 102 ex. lejsek bělokrký, dále např. krutihlav obecný,moták  pochop, skorec vodní , ťuhýk obecný), zajišťuje Stanislav Lepič.

 

-monitoring výra velkého v PO Křivoklátsko – 3 prokázaná,3 pravděpodobná a 11 možných hnízdění (63 lokalit mapováno, odhad populace v CHKO 15-30 p.). Zapojilo se 5 členů.

 

-zimní sčítání vodních ptáků Berounka,Ohře,Rakovnický potok, celkem 4547 ex. 25 druhů, nejpočetnější druhy -  kachna divoká, morčák velký a kormorán velký. Z méně běžných druhů např.  orel mořský (5ex.), volavka bílá (9 ex.), bukač velký (1ex.) a kachnice kaštanová (1ex.). Zapojilo se 8 členů.

 

-sčítání káně lesní na liniích o celkové délce 55km , 4 sčitatelé

 

-pokračuje monitoring vodních ploch Jesenicka,inventarizace ptáků PR Tankodrom,sledování příletů –sběr  fenologických dat

 

-skorec – pták roku 2009 – byl zaznamenám na celkem 8 lokalitách v hnízdní době

 

-monitoring kulíška (12 houk. samců) a sýce (5 houk. samců) v PO Křivoklátsko

 

-inventarizace chřástal polní – pouze 1-2 obsazené lokality ze 42 kontrolovaných.

 

-inventarizace PR Dubensko,Sv.Alžběta a NPR Vůznice v rámci CHKO Křivoklátsko

 

-jednotný program sčítání ptáků – celkem 7 linií, 4 sčitatelé

 

-monitoring včelojeda lesního –z 18 lokalit zjištěn na 10, hnízdění pravděpodobné nebo prokázané na 6ti místech.

 

-kontrola obsazenosti budek lejskem bělokrkým –ze 141 budek obsazeno 53, průměr mláďat na hnízdo 5, na Brdatce ve 4 budkách l.bělokrký již pátý rok za sebou, kontrola F s kroužkem,která byla před 12 měsíci (5/2008) kroužkována jako pull.  5km vzdušnou čarou.

 

-kontrola obsazenosti budek pro sovu pálenou – hnízdění zjištěno pouze na lokalitě Drozdov , z časových důvodů byla provedena kontrola pouze u 35% budek.

 

-monitoring luňáků – zjištěny pouze 2 možné hnízdní lokality l.červeného, l.hnědý v roce 2009 pravděpodobně nehnízdil.

Zaznamenáni táci na tahu a po hnízdění, celkově pokles po „vydařeném“ roce 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Ochrana ptáků a spolupráce s orgány státní správy

 

 

 

-pokusné políčko semenných plodin ponechané přes zimu (2ha)- slunečnice,proso, oves, čirok, pohanka, len - říjen –březen  výskyt více než 2000 jedinců ptáků.

 

-zimní přikrmování ptáků v několika obcích – 2000-2500 ptáků až 30ti druhů , zkrmeno více než 1 tuna  krmiva.

 

-ve spolupráci s Lesy ČR (LS Křivoklát) – ochrana doupných a odumřelých stromů, značení buků (84 ks)

-odstraňování náletů – cvičiště  záchranného praporu v Rakovníku

 

-vyvěšení a údržba budek Lesy ČR (cca 400 ks)

 

-výroba a vyvěšení 5ks budek pro hohola severního

 

-mapování rorýse v Rakovníku včetně elektronické  databáze, doporučení k ochraně hnízd v městě Rakovníku nebylo schváleno

-zadávání vybraných dat do národní databáze AOPK (NDOP) 

 

 

 

 

3/ Akce pro veřejnost a ornitologické exkurze

 

 

 

název:                                              ročník:                 počet účastníků:

Vltava Tour                                             13.                       14

Víkend na chatě Emilovna               12.                       16

Exkurze do PO ČR -Krušné hory   4.                        2

Andalusie a Extremadura                2.                         12

Vítání ptačího zpěvu                       13.                       22

Odchytová akce na Tankodromu     2.                         5

Doupovské hory                              8.                         3

Festival ptactva                               13.                       20

Jižní Morava podzimní                    1.                         8

Předvánoční Ohře                                    1.                         5

přednášky během Den Země a v muzeu N.Strašecí      cca    700  

        

 

4/ Publikační činnost

        

-Ornitologická pozorování 2009 (Fauna Bohemiae Sept.,vyjde 2010)

-Pozvánky na Vítání a EFP a publikace výsledků akcí (regionální periodika)

-Křivoklátsko - monitoring PO 2005-2007 – kapitola do připravované knihy,         vyjde v 2010

-Kalendář akcí sdružení pro rok 2009      

-Článek o hrdličce divoké (Columba )

-Článek o podzimním festivalu (Zpravodaj MěÚ Rakovník a Columba)

-Článek o výsledcích zimního sčítání vodních ptáků 2008/2009 (Fauna Bohemiae Sept.,vyjde 2010)

-Článek o výsledcích průzkumu chřástala polního na Křivoklátsku  (Columba)

-Článek o expedici Španělský ptáček 2009 (Fauna Bohemiae Sept.,vyjde 2010)

-Výroční zpráva o činnosti ROS za 2008 (Columba)

-Článek o ptactvu města Rakovníka (Věstník – muzejní spolek Rakovník)

 

 

 

 

         5/ Hospodaření v roce 2009

 

Příjmy za období 1.1. 2009 až 31.12.2009 ………………. 44.731 ,- Kč

Výdaje za období 1.1.2009 až 31.12.2009 ………………. 35.146 ,- Kč

 

Zůstatek na účtu k 31.12.2009 …………………………… 28.692 ,- Kč

 

 

 

za ROS Fénix o.s.

Milan Tichai

předseda sdružení

—————

Zpět


KontaktKarlovarská 280, 27001 Kněževes

608301387


 Fénix Vás zve....

Novoroční (lehce) adrenalinový výšlap po zapomenutých vrcholcích Křivoklátska !!! Už v sobotu 6.ledna 2018

Pojďte s námi do lesa, abychom podpořili změnu zemědělské krajiny? Že to nedává smysl? Váš příspěvek na organizaci vycházky použijeme na výkup zemědělských pozemků a jejich přeměnu na ptačí a motýlí ráj!

 

Členové ROS Fénix mají účast zdarma, ostatní 100,-Kč. Občerstvení a svoz zajištěn. 

Sraz na zastávce autobusu křižovatka Skryje, U ručiček v sobotu 6.ledna 2018 v 9:00. GPS : 49.9455033N, 13.7652214E

Pozor: vycházka není přímo ornitologická jak je u nás zvykem, ale především adrenalinově hýbací, abychom rozhýbali proleželá těla po vánočních svátcích. Půjde se často bez cest a do a z příkrého kopce. S sebou tedy vhodnou obuv a fyzičku. Nachodíme podle počasí 8-10 km

Sirská, Radost, Strážov ...že Vám to moc neříká?, inu zdoláme pár zapomenutých vrcholků Křivoklátska mufloními stezkami prastarými bučinami 

 

Těšíme se na Vás!

Pořádá Rakovnický ornitologický spolek Fénix 

Prosíme zájemce, aby svou účast potvrdili mailem nebo telefonicky

 

 Kontakt:  608301387 nebo ros.fenix@seznam.cz

 

 


Zajímavá pozorování

Strnad luční

1 zpív. ex. - Krty

—————

Bekasina otavní

1 ex. Velký rybník u Jesenice, první letošní pozorování

—————

Pěnice černohlavá

22.3.2014 - časný přílet, Heřmanov

—————

konipas bílý

29.12.2013 - Kněževes, přelet

—————

morčák velký, hvízdák eurasijský

2.11.2013, 24 ks močáka a 6 ks hvízdáka na Berounce pod jezem v Roztokách (Ra)

—————

kavka obecná

25.10.2013, přelet hejnka 23 ks, Rakovník - Bezděkov 

—————

špaček obecný

13.10.2013, přelet hejna cca 300ks u Bochova (okr.KV)

—————

budníček menší

10.10.2013, 1ks, zpíval na zahradě u fary, Rakovník

—————

bukač velký

Vinařský rybník - 5.10.2013 - účastníci EFP

—————

ořešník kropenatý

 19. - 21.9.2013, zahrada na Bezděkově, Rakovník, sběr lískových ořechů

 

—————


Odkazy

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES
Stanice v Kladně-Čabárně je již od roku 2001 součástí národní sítě záchranných stanic. Svou působností pokrývá území pověřených obcí Kladna, Slaného, Rakovníka, Kralup n. Vlt., Neratovic a Mělníka.www.volny.cz/zachr.stanice/

—————

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
  Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. www.birdlife.cz/ ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife...

—————

Zahrady hojnosti

www.zahradyhojnosti.cz/

—————


Náš tým

Tichai Milan

Předseda sdružení Telefon: +420 608 301 387 Email: milan.tichai@seznam.cz

—————

Radek Remar

Člen výboru Telefon: +042 605 748 526 Email: radekremar@seznam.cz

—————