Vyjádření k článku ing. Pechy otištěném v RAPORTU č.48/2008

01.02.2009 15:11

 

 

Rakovnický ornitologický spolek Fénix o.s.

                                                                                              

______________________________________________________________________________

 

V Rakovníku, 25.11.2008

 

Věc : Vyjádření k článku ing. Pechy otištěném v Raportu č.48/2008

 

Jednoznačně odsuzujeme vyjádření p. Pechy ve výše zmíněném vydání, které je zcela nemístné a argumentačně převrácené.

Přestože interpretace a ladění článku není hodno další diskuze, nemůžeme se za Rakovnický ornitologický spolek Fénix o.s. k danému tématu nevyjádřit.

Nejsme odborníci na les, stejně jako p. Pecha není odborník na ochranu přírody, příčí se nám však jeho zcela jednostranný a zaslepený pohled na věc. Podobnou veřejnou kritiku jsme před několika lety sklidili při přípravě vyhlášení Ptačí oblasti Křivoklátsko, kde slušně řečeno odmítl naše podklady (mimo jiné např. hnízdění orla mořského, sýce rousného nebo motáka pilicha označil za výmysl, dnes i on musí uznat, že se mýlil). Dosud marně čekáme na omluvu….

Podporujeme ing. Hůlu a jeho snahu ozdravit hospodaření v křivoklátských lesích.

 

1/ ano , zachovalost lesních porostů díky péči lesníků v minulých staletích skutečně vedla k vyhlášení ochrany území se statusem CHKO, nicméně za současného způsobu a intenzity těžby je právě vyhlášení NP jedinou možností k zachování alespoň části kvalitních biotopů.

2/ stav poškození – značná míra vytěžení dřevní hmoty z lesních porostů je zcela zřejmá jak z leteckých snímků či ještě lépe z porostních map – druhová diverzita je výjimečná v druhově pestrých porostech a právě nejvíce ohrožené taxony obývají lesy starší 100 let. Takových je však zachováno již nepatrné procento. Převažují mladé porosty, druhově velmi sterilní.

3/ většina porostů je monokulturních , stejnověkých a silně zahuštěných pro snadné obhospodařování a vyšší výnosy dřeva, k udržení přírodní rozmanitosti a nárokům zvláště chráněných druhů  prakticky není  přihlíženo

4/ těžba je prováděna v maximální míře holosečným způsobem, který má za následek totální rozpad původních ekosystémů. Území se tříští a přírodně cenná území jsou stále na menších plochách, často již izolovaná a hodnota celku je již jen v jeho segmentech

5/ měli jsme možnost navštívit  několik „lesních“ parků, ale i území bez jakékoli ochrany , lesnicky využívaných v zahraničí (Německo, Francie, Polsko, Španělsko,Chorvatsko aj.), můžeme  svědomitě prohlásit, že stav lesa z hlediska přírodního bohatství , druhové a věkové zachovalosti je u nás zoufalý a vyžadující urychlenou změnu. V článku zmiňovaný „vysoký standard křivoklátských lesů “ by při krátké exkurzi za hranice ČR neuspěl. 

 

Nepodporujeme cestu konfrontace, podporujeme otevřenou diskusi a spolupráci.

Naše dosavadní aktivita např. s LS Křivoklát nebo LS Lány byla a je na bezvadné úrovni,

nechápeme nekonstruktivní přístup ing. Pechy a pevně věříme, že se jedná o jeho osobní  názor a nevyjadřuje postoj ČLS Křivoklát.  

 

Není obtížné dokladovat fotodokumentací nebo výsledky monitoringů reálný stav křivoklátských lesů, není vhodná doba malovat vše v rádoby růžových barvách páně Pechy.

Pro další spolupráci jsme Vám kdykoli k dispozici

 

 

Za ROS Fénix,o.s.

Milan Tichai                                                                                             Radek Remar

předseda sdružení                                                                                člen sdružení

koordinátor patronátní skupiny IBA Křivoklátsko                     člen ČSO

člen České společnosti ornitologické                                            pracovník přírodovědného oddělení Muzea TGM

 

 

—————

Zpět


KontaktKarlovarská 280, 27001 Kněževes

608301387


 Fénix Vás zve....

Novoroční (lehce) adrenalinový výšlap po zapomenutých vrcholcích Křivoklátska !!! Už v sobotu 6.ledna 2018

Pojďte s námi do lesa, abychom podpořili změnu zemědělské krajiny? Že to nedává smysl? Váš příspěvek na organizaci vycházky použijeme na výkup zemědělských pozemků a jejich přeměnu na ptačí a motýlí ráj!

 

Členové ROS Fénix mají účast zdarma, ostatní 100,-Kč. Občerstvení a svoz zajištěn. 

Sraz na zastávce autobusu křižovatka Skryje, U ručiček v sobotu 6.ledna 2018 v 9:00. GPS : 49.9455033N, 13.7652214E

Pozor: vycházka není přímo ornitologická jak je u nás zvykem, ale především adrenalinově hýbací, abychom rozhýbali proleželá těla po vánočních svátcích. Půjde se často bez cest a do a z příkrého kopce. S sebou tedy vhodnou obuv a fyzičku. Nachodíme podle počasí 8-10 km

Sirská, Radost, Strážov ...že Vám to moc neříká?, inu zdoláme pár zapomenutých vrcholků Křivoklátska mufloními stezkami prastarými bučinami 

 

Těšíme se na Vás!

Pořádá Rakovnický ornitologický spolek Fénix 

Prosíme zájemce, aby svou účast potvrdili mailem nebo telefonicky

 

 Kontakt:  608301387 nebo ros.fenix@seznam.cz

 

 


Zajímavá pozorování

Strnad luční

1 zpív. ex. - Krty

—————

Bekasina otavní

1 ex. Velký rybník u Jesenice, první letošní pozorování

—————

Pěnice černohlavá

22.3.2014 - časný přílet, Heřmanov

—————

konipas bílý

29.12.2013 - Kněževes, přelet

—————

morčák velký, hvízdák eurasijský

2.11.2013, 24 ks močáka a 6 ks hvízdáka na Berounce pod jezem v Roztokách (Ra)

—————

kavka obecná

25.10.2013, přelet hejnka 23 ks, Rakovník - Bezděkov 

—————

špaček obecný

13.10.2013, přelet hejna cca 300ks u Bochova (okr.KV)

—————

budníček menší

10.10.2013, 1ks, zpíval na zahradě u fary, Rakovník

—————

bukač velký

Vinařský rybník - 5.10.2013 - účastníci EFP

—————

ořešník kropenatý

 19. - 21.9.2013, zahrada na Bezděkově, Rakovník, sběr lískových ořechů

 

—————


Odkazy

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES

Záchranná stanice pro zraněné živočichy AVES
Stanice v Kladně-Čabárně je již od roku 2001 součástí národní sítě záchranných stanic. Svou působností pokrývá území pověřených obcí Kladna, Slaného, Rakovníka, Kralup n. Vlt., Neratovic a Mělníka.www.volny.cz/zachr.stanice/

—————

Česká společnost ornitologická

Česká společnost ornitologická
  Česká společnost ornitologická je dobrovolné zájmové sdružení profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody. www.birdlife.cz/ ČSO působí na území České republiky, kterou zastupuje v mezinárodní organizaci BirdLife...

—————

Zahrady hojnosti

www.zahradyhojnosti.cz/

—————


Náš tým

Tichai Milan

Předseda sdružení Telefon: +420 608 301 387 Email: milan.tichai@seznam.cz

—————

Radek Remar

Člen výboru Telefon: +042 605 748 526 Email: radekremar@seznam.cz

—————